Składki klubowe

Od września 2019 roku, miesięczną składką klubową są objęci członkowie klubu z grup 1-3, 4-8 orz LO w wysokości:

Ilość dzieci GRUPY 1-3 SP GRUPY 4-8 oraz LO
Pierwsze dziecko 50 zł 120 zł
Drugie dziecko 30 zł 90 zł
Trzecie dziecko 20 zł 60 zł

W przypadku rodzeństwa na dwóch różnych poziomach grup: pierwsze dziecko 120 zł (klasy 4-8), drugie dziecko 30 zł (klasy 1-3 SP).

Zniżki, stypendia, gratyfikacje za wyniki sportowe:

  • II klasa sportowa („pełna”) – 50 % składki klubowej
  • Indywidualny Medalista Mistrzostw Polski Juniorów (w sezonie ubiegłym), bez klasy sportowej II – 75 % składki klubowej
  • I klasa sportowa („pełna”) – 30 % składki klubowej + STYPENDIUM SPORTOWE, KLUBOWE*
  • M – klasa sportowa Mistrzowska – 10 % składki klubowej + STYPENDIUM SPORTOWE, KLUBOWE*

* stypendium klubowe wypłacane jest kwartalnie przez 10-mcy.

Wysokość stypendium zależy od możliwości finansowych klubu i corocznie zatwierdzana jest przez Zarząd Klubu.

Opłat za składki członkowskie należy dokonywać na konto:

BOŚ BANK: 19 1540 1115 2083 9093 3877 0001

W tytule płatności za składkę członkowską należy wpisać:

Składka członkowska za miesiąc/rok – Nazwisko i Imię Zawodnika

Np. Składka Członkowska za 10/2019 – Kowalski Jan