Składki klubowe

Miesięczną opłatą członkowską / „składką klubową” objęci są zawodnicy z grup 1-3, 4-8 oraz LO

w wysokości:

  • Stan opłat członkowskich na sezon 2023/2024 (staramy się utrzymywać jak najdłużej stałe opłaty członkowskie, jednak wraz z rosnącymi kosztami, podwyżkami zastrzegamy, iż wysokość opłat członkowskich może ulec zmianie, mogą wzrosnąć w kolejnych sezonach, po analizie stanu budżetu klubowego…)
Ilość dzieci GRUPY 1-3 SP GRUPY 4-8 oraz LO
Pierwsze dziecko 50 zł 150 zł
Drugie dziecko 30 zł 100 zł
Trzecie dziecko 20 zł 60 zł

Składka klubowa jest roczna, członek klubu ponosi opłatę członkowską przez cały rok kalendarzowy (12m-cy).

SKŁADKA CZŁONKOWSKA – NIE JEST OPŁATĄ ZA POSZCEGÓLNE ZAJĘCIA –

– TO PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA

W przypadku rodzeństwa na dwóch różnych poziomach grup: pierwsze dziecko 150 zł (klasy 4-8), drugie dziecko 30 zł (klasy 1-3 SP).

Zniżki, stypendia, gratyfikacje za wyniki sportowe:

  • II klasa sportowa („pełna”) – składka w wysokości 80 zł 
  • I klasa sportowa („pełna”) – składka w wysokości 50 zł + STYPENDIUM KLUBOWE*
  • M – klasa sportowa Mistrzowska – składka w wysokości 30 zł + STYPENDIUM KLUBOWE*

* stypendium klubowe wypłacane jest w 3 lub 4 transzach przez 10-mcy.

Wysokość stypendium zależy od możliwości finansowych klubu – co sezon ustalana i  zatwierdzana przez Zarząd Klubu.

Opłat za składki członkowskie należy dokonywać na konto:

BOŚ BANK: 19 1540 1115 2083 9093 3877 0001

W tytule płatności za składkę członkowską należy wpisać:

Składka członkowska za miesiąc/rok – Nazwisko i Imię Zawodnika

Np. Składka Członkowska za 10/2021 – Kowalski Jan


SKŁADKI KLUBOWE – informacje oraz wyjaśnienia dotyczące gospodarowania środkami finansowymi klubu: