Składki klubowe

Od września 2019 roku, miesięczną składką klubową są objęci członkowie klubu z grup 1-3, 4-8 orz LO w wysokości:

Ilość dzieci GRUPY 1-3 SP GRUPY 4-8 oraz LO
Pierwsze dziecko 50 zł 120 zł
Drugie dziecko 30 zł 90 zł
Trzecie dziecko 20 zł 60 zł

Składka klubowa jest roczna, członek klubu ponosi opłatę członkowską przez cały rok kalendarzowy (12m-cy).

W przypadku rodzeństwa na dwóch różnych poziomach grup: pierwsze dziecko 120 zł (klasy 4-8), drugie dziecko 30 zł (klasy 1-3 SP).

Zniżki, stypendia, gratyfikacje za wyniki sportowe:

  • II klasa sportowa („pełna”) – 50 % składki klubowej
  • Indywidualny Medalista Mistrzostw Polski Juniorów (w sezonie ubiegłym), bez klasy sportowej II – 75 % składki klubowej
  • I klasa sportowa („pełna”) – 30 % składki klubowej + STYPENDIUM SPORTOWE, KLUBOWE*
  • M – klasa sportowa Mistrzowska – 10 % składki klubowej + STYPENDIUM SPORTOWE, KLUBOWE*

* stypendium klubowe wypłacane jest kwartalnie przez 10-mcy.

Wysokość stypendium zależy od możliwości finansowych klubu i corocznie zatwierdzana jest przez Zarząd Klubu.

Opłat za składki członkowskie należy dokonywać na konto:

BOŚ BANK: 19 1540 1115 2083 9093 3877 0001

W tytule płatności za składkę członkowską należy wpisać:

Składka członkowska za miesiąc/rok – Nazwisko i Imię Zawodnika

Np. Składka Członkowska za 10/2019 – Kowalski Jan