Kontakt

Uczniowski Klub Sportowy „SMS Galicja”

ul. Grochowska 20, 31-521 Kraków

tel./fax. 12 411 29 48

NIP 6751477214

REGON 122592776

www.uksgalicja.pl

mail: biuro@uksgalicja.pl

BOŚ BANK:

19 1540 1115 2083 9093 3877 0001

W tytule płatności za składkę członkowską należy wpisać:

Składka członkowska za miesiąc/rok – Nazwisko i Imię Zawodnika

Np. Składka Członkowska za 10/2019 – Kowalski Jan