REKRUTACJA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
ogłasza NABÓR  oraz NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do klas sportowych – PŁYWACKICH
na rok szkolny 2019 / 2020

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do klas sportowych   – PŁYWACKICH na rok szkolny 2019 / 2020:

 • do 4 klasy sportowej SP 75 – PŁYWACKIEJ

Termin: 25.04.2019, czwartek o godz. 16:00 (dzieci z rocznika 2009 i 2010 – klasa 3)
Przypominamy o obowiązku posiadania stroju sportowego (obuwie sportowe na jasnej podeszwie, koszulka, spodenki, strój kąpielowy, klapki, czepek) oraz zaświadczenia lekarskiego, od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w teście sprawności fizycznej.

Szczegółowych informacji udziela –

trener Agnieszka Czopek-Sadowska tel. kom. 531-905-605

 • do 5,6,7,8 klasy sportowej SP 75 – PŁYWACKIEJ

Termin: ustalany indywidualnie z trenerami prowadzącymi (w zależności od wolnych miejsc i poziomu sportowego kandydata).

Kandydaci do klas sportowych – pływackich przechodzą proces rekrutacji zgodny z wymogami i procedurami Polskiego Związku Pływackiego (szczegóły poniżej).

 Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły  – tel. 12 411 29 48
oraz u trenerów prowadzących klasy sportowe.

Zasady główne dla kandydatów do klas sportowych 4-8 SP 75:

  1. Kandydat musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania dennego sportu.
  1. Kandydat musi posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału.
 1. Podczas rekrutacji przeprowadzane są podstawowe badania antropometryczne w celu oceny budowy ciała:

– wzrost
– waga
– wskaźnik Broca

  1. Kandydat powinien posiadać aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim będącym członkiem PZP (klasy 5-7 SP).
 1. Kandydat wykonuje próby sprawności fizycznej zamieszczone w odpowiednich załącznikach:

REKRUTACJA do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 75 w Krakowie
na rok szkolny 2019/2020

 • Wszelkie informację odnośnie rekrutacji do klasy PIERWSZEJ SP 75 na stronie internetowej szkoły:

Klasa ogólna


REKRUTACJA do klas pierwszych Liceum Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
na rok szkolny 2019/2020

 • Wszelkie informację odnośnie rekrutacji do klasy PIERWSZEJ LO MS na stronie internetowej szkoły:

Rekrutacje