REKRUTACJA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
ogłasza NABÓR  do klas sportowych – PŁYWACKICH
na rok szkolny 2022 / 2023

KLASY SPORTOWE – PŁYWACKIE naszej Szkoły to doskonałe połączenie wyczynowego uprawiania sportu i nauki na wysokim poziomie. Proces szkoleniowy odbywa się w nowoczesnych, profesjonalnych obiektach szkolnych (pływalnia, hala sportowa, siłownia, salki funkcyjne i specjalistyczne) a nauka pod okiem doświadczonego i zaangażowanego grona nauczycieli SP 75.

UCZNIOWIE– zawodnicy Naszej szkoły to wielokrotni medaliści i multimedaliści zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich. Corocznie powoływani do Kadry Małopolski i Polski PZP, w swoich kategoriach wiekowych. Klasy pływackie legitymują się najwyższymi wynikami edukacyjnymi, a zawodnicy  tych klas to także laureaci  wielu konkursów przedmiotowych.

Co roku nowa grupa zawodników zasila nasze szeregi, dzięki skrupulatnemu procesowi naboru do klas o profilu pływackim Szkoły Podstawowej. Z roku na rok nasi zawodnicy przechodzą kolejne etapy szkolenia pływackiego, zdobywając nową wiedzę, umiejętności, co za tym idzie odnoszą sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych. Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego to wielokrotni Mistrzowie Polski w swoich kategoriach wiekowych oraz zdobywcy laurów na imprezach rangi europejskiej i Światowej. Absolwenci Szkoły Mistrzostwa Sportowego niejednokrotnie byli reprezentantami Polski na Mistrzostwach Europy, Świata i Igrzyskach Olimpijskich.

ZAPRASZAMY do:

  • 1 klasy sportowej SP 75

Szczegóły naboru do klasy 1 po adresem:

http://zsoms.eu/sp-nr-75/rekrutacje/klasa-ogolna-2/

  • 4 klasy sportowej SP 75 – PŁYWACKIEJ

Szczegółowych informacji o rekrutacji do klasy IV pływackiej udziela
trener Łukasz Wądrzyk tel. 504-341-865

Zachęcamy do wspólnej przygody z pływaniem – najzdrowszym sportem dla dzieci i młodzieży!

  • 5,6,7,8 klasy sportowej SP 75 – PŁYWACKIEJ

Termin: ustalany indywidualnie z trenerami prowadzącymi (w zależności
od wolnych miejsc i poziomu sportowego kandydata).

  • LO Mistrzostwa Sportowego – klasy pływackie

1. Tradycją naszej szkoły jest kształcenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
2. Planujemy uruchomić 2 oddziały klas pierwszych z obowiązkową nauką języka angielskiego i języka niemieckiego:
oddział A dla uprawiających pływanie lub kajakarstwo górskie,
oddział B dla uprawiających inne dyscypliny sportu, zwłaszcza indywidualne.
3. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (obowiązkowo dwa przedmioty) odbywać się będą w grupach międzyoddziałowych. Do wyboru:
a) biologia lub geografia
b) matematyka lub język angielski
4. W postępowaniu rekrutacyjnym ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oprócz ocen z języka polskiego i matematyki będą brane pod uwagę oceny z biologii i języka angielskiego.
5. Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie w terminach ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kandydaci do klas sportowych – pływackich przechodzą proces rekrutacji zgodny z wymogami i procedurami Polskiego Związku Pływackiego (szczegóły poniżej).

https://polswim.pl/testy-sprawnosci-fizycznej

 Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły  – tel. 12 411 29 48
oraz u trenerów prowadzących klasy sportowe.

Zasady główne dla kandydatów do klas sportowych 4-8 SP 75:

  1. Kandydat musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania dennego sportu.
  2. Kandydat musi posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału.
  3. Podczas rekrutacji przeprowadzane są podstawowe badania antropometryczne w celu oceny budowy ciała: – wzrost – waga – wskaźnik Broca
  4. Kandydat powinien posiadać aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim będącym członkiem PZP (klasy 5-7 SP).
  5. Kandydat wykonuje próby sprawności fizycznej zamieszczone w odpowiednich załącznikach:

REKRUTACJA DO ZSOMS Kraków: http://zsoms.eu/rekrutacja/

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH: http://zsoms.eu/rek-uz/