REKRUTACJA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
ogłasza NABÓR  do klas sportowych – PŁYWACKICH
na rok szkolny 2020 / 2021

 • do 4 klasy sportowej SP 75 – PŁYWACKIEJ

ZAPRASZAMY!!!

Szczegółowych informacji o rekrutacji do klasy IV pływackiej udziela
trener Agnieszka Czopek-Sadowska tel. 531-905-605

Zachęcamy do wspólnej przygody z pływaniem – najzdrowszym sportem dla dzieci i młodzieży!

 • do 5,6,7,8 klasy sportowej SP 75 – PŁYWACKIEJ

Termin: ustalany indywidualnie z trenerami prowadzącymi (w zależności od wolnych miejsc i poziomu sportowego kandydata).

Kandydaci do klas sportowych – pływackich przechodzą proces rekrutacji zgodny z wymogami i procedurami Polskiego Związku Pływackiego (szczegóły poniżej).

 Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły  – tel. 12 411 29 48
oraz u trenerów prowadzących klasy sportowe.

Zasady główne dla kandydatów do klas sportowych 4-8 SP 75:

 1. Kandydat musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania dennego sportu.
 2. Kandydat musi posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału.
 3. Podczas rekrutacji przeprowadzane są podstawowe badania antropometryczne w celu oceny budowy ciała:

  – wzrost
  – waga
  – wskaźnik Broca

 4. Kandydat powinien posiadać aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim będącym członkiem PZP (klasy 5-7 SP).

 5. Kandydat wykonuje próby sprawności fizycznej zamieszczone w odpowiednich załącznikach:
  1.  

REKRUTACJA do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 75 w Krakowie
na rok szkolny 2020/2021

 • Wszelkie informację odnośnie rekrutacji do klasy PIERWSZEJ SP 75 na stronie internetowej szkoły:

Klasa ogólna


REKRUTACJA do klas pierwszych Liceum Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
na rok szkolny 2020/2021

 • Wszelkie informację odnośnie rekrutacji do klasy PIERWSZEJ LO MS na stronie internetowej szkoły:

Rekrutacje