Zarząd

WŁADZE KLUBU NA LATA 2015 – 2020 :

  • PREZES ZARZĄDU:

– Majerski Michał (michal.majerski@interia.pl / biuro@uksgalicja.pl)

  • V-CE PREZES ZARZĄDU:

– Wątor Robert  (biuro@uksgalicja.pl)

  • SEKRETARZ ZARZĄDU:

– Marcin Skorupa (marskorek@op.pl)

  • CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

– Brus Robert (robertbrus@poczta.onet.pl)

– Pieszczyński Jerzy  (biuro@uksgalicja.pl)

– Pyjos Artur (arpy@poczta.onet.pl)

  • KOMISJA REWIZYJNA:

– Ciemiński Robert – przewodniczący komisji (robertcieminski@interia.pl)

– Fortuński Piotr – członek komisji (pfortunski@wp.pl)