Przekaż nam 1% podatku!

Szanowni Państwo!

Zarząd UKS „SMS Galicja” zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego 

na rzecz naszego klubu.

Kwota uzyskana z tego tytułu zostanie przeznaczona na bezpośrednie potrzeby Zawodników (Państwa Dzieci); tj. na finansowanie lub dofinansowanie opłat, strojów sportowych, transportu czy kosztów związanych z obozami, wyjazdami…

W  ubiegłym roku przekazana kwota przez Państwa z tytułu 1% podatku wynosiła 2027,87 zł, przekazana została w całości na dofinasowanie zakupu koszulek klubowych dla zawodników.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom !!! 

KRS: 0000052078

Cel szczegółowy: UKS „SMS GALICJA”, ul. Grochowska 20, 31-521 Kraków

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

sredni