UKS „SMS GALICJA” wspierany przez Gminę Miejską Kraków w roku 2023

Niezwykle miło nam poinformować, że jak corocznie Uczniowski Klub Sportowy „SMS GALICJA” realizuje projekt w ramach zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku – Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Miejskiej Kraków.

Więcej informacji na stronach Gminy Miejskiej Kraków: