OBÓZ LETNI – AUGUSTÓW 2017 – informacje !!!

Poniżej zestaw niezbędnych informacji dotyczących wyjazdu na obóz letni – Augustów 2017.

 • OFERTA OBOZU (da przypomnienia – plik .pdf)
 • WYJAZD: 11.08.2017 – zbiórka 9:00, planowany wyjazd 9:30 – ul. Grochowska 20, Kraków (pod szkołą)
 • POWRÓT: 19.08.2017 – powrót w godzinach wieczornych ok 18-19:00 – ul. Grochowska 20
 • KONTAKT Z KIEROWNIKIEM OBOZU: trener Piotr Fortuński – tel. 601325866, pfortunski@wp.pl
 • LISTA RZECZY POTRZEBNYCH DO ZABRANIA: „lista rzeczy na obóz (plik.pdf)”
 • UWAGA: Prosimy, żeby rodzic każdego uczestnika w dniu wyjazdu, na miejscu zbiórki podszedł do kierownika obozu (Pan Piotr Fortuński) , w celu zweryfikowania poprawności wypełnienia KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA OBOZU (plik .pdf) – „karta” MUSI być podpisana przez Rodzica/Prawnego Opiekuna w części nr II, III, IV, V (jeśli wychowawca nie wypełnił) oraz „ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH w zakresie niezbędnym dla ochrony zdrowia dziecka” i „Regulamin Obozu”.
 • Prosimy o zaopatrzenie dziecka w PROWIANT NA DROGĘ do autokaru, obóz rozpoczynamy na miejscu od OBIADOKOLACJI.
 • Jeśli ktoś potrzebuje rachunek za uczestnictwo dziecka w obozie, a nie oddał wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ z taką informacją do trenera prowadzącego, prosimy o wysłanie danych na które ma zostać wystawiony rachunek na adres: biuro@uksgalicja.pl
 • PROSIMY o niezwłoczne uzupełnienie wpłat za obóz wg. harmonogramu (uzupełnienie zaległości):

– Rata 1 – zadatek (rezerwacja miejsca – bezzwrotny) – 250 zł – do 30.04.2017

– Rata 2 –  500 zł – do 10.06.2017

– Rata 3 – 600 zł – do 10.07.2017

Wpłaty na konto klubowe z dopiskiem w tytule:  „Imię i Nazwisko Dziecka – Augustów 2017”

 • Wpłata zadatku, wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją warunków umowy, którą stanowi oferta obozowa.
 • W razie pytań pozostajemy do dyspozycji: biuro@uksgalicja.pl, oryginały KART KWALIFIKACYJNYCH (kto nie oddał) należy wręczyć kierownikowi, w dniu wyjazdu (na miejscu zbiórki).