Nasi zawodnicy wspierani przez MAŁOPOLSKĘ

Reprezentanci klubu UKS „SMS GALICJA” są wspierani przez Województwo Małopolskie

w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie oraz udział w zawodach pływackich rangi mistrzowskiej dla kategorii juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca”.

www.malopolska.pl