Nasi zawodnicy wspierani przez MAŁOPOLSKĘ

Reprezentanci klubu UKS „SMS GALICJA” wspierani przez Województwo Małopolskie

w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą:

„Szkolenie Klubowe reprezentantów Małopolski do finałów ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”.

https://www.malopolska.pl